CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of restrained thermal strains in transversal direction of concrete slab frame bridges

Abbas Zangeneh Kamali ; Christoffer Svedholm ; Morgan Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Stockholm : Royal Institute of Technology, KTH, 2013. - 46 s.
[Rapport]

TRITA-BKN Rapport 144, ISSN 1103-4289. ISRN KTH/BKN/R-144-SEDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-26. Senast ändrad 2014-06-18.
CPL Pubid: 198524

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Infrastrukturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur