CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ställ tekniska egenskapskrav och använd deklarationerna

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Dennis Johansson ; Hans Lind ; Ivo Martinac ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jesper Arfvidsson ; Katarina Malaga ; Kristina Mjörnell ; Leif Gustavsson ; Lennart Jagemar ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Stefan Olander ; Thomas Olofsson
Energi & Miljö (1101-0568). Vol. 2014 (2014), 4, p. 40-41.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Ta bort energikraven i BBR och ersätt dem med ändamålsenliga egenskaps¬krav. Gör sedan energideklarationerna värda namnet genom att inkludera hushålls- och verk¬sam¬hets¬el så att de kan användas för att följa upp energi¬användningen. I anslutning till Boverkets regeringsuppdrag (N2014/75/E) att definiera nya energihus¬håll¬ningskrav, finns det all anledning att diskutera om vi är på rätt väg med de krav på bygg¬naders energi¬prestanda som ställs i Boverkets Byggregler (BBR). Speciellt om dess uppfyllelse ska vara juridiskt bindande.

Nyckelord: energihushållning, byggregler, direktiv, brukare, bostäder, livscykelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 198481

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik
Energisystem
EU-rätt
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur