CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design criteria for energy efficient vertical air curtains in display cabinets

Monica Axell ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
21st International Congress of Refrigeration (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: display cabinet, air curtain, energy efficiencyDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur