CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Indoor Concentrations of Ultra Fine Particles Based on Laboratory Measurements

Alireza Afshari (Extern ; Institutionen för installationsteknik) ; Uve Matson (Institutionen för installationsteknik) ; Lars Ekberg (Institutionen för installationsteknik)
Proceedings of the Healthy Buildings 2003 Conference (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Ultra Fine ParticlesDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-11-19.
CPL Pubid: 19845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur