CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of New Technologies for Integrated Transport Chains in Europe

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Trafikdage på Aalborg Universitet 94-97. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2009-03-05.
CPL Pubid: 1984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur