CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NOFOMA 2013

Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (0960-0035). Vol. 44 (2014), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-20. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 198324

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur