CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear and non-linear static Buckling Analysis of a Slender Steel Girder

Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Dag Linghoff (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Hamid Movaffaghi (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 19829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur