CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Response of a Timber Floor

Torbjörn Ekevid (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Hamid Movaffaghi (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 19828