CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimum Parameter of Dampers Interconnecting Adjacent Structures During Earthquake

Hamid Movaffaghi (Institutionen för tillämpad mekanik)
Accepted for publication in Minisymposium at the 7th World Congress on Computational Mechanics (WCCM 2006) (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26.
CPL Pubid: 19822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur