CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Parameters of Viscoelastic Dampers Between Structures During Earthquake

Hamid Movaffaghi (Institutionen för tillämpad mekanik)
Submitted for publication in Computers & Structures (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 19821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Structural Earthquake Response Analysis