CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic Effects of Basal or Premixed Insulin Treatment in 5077 Insulin-Naïve Type 2 Diabetes Patients: Registry-Based Observational Study in Clinical Practice.

Björn Eliasson ; Nils Ekström ; Sara Bruce Wirta ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; MirNabi Pirouzi Fard ; Ann-Marie Svensson
Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders (1869-6953). Vol. 5 (2014), 1, p. 243-254 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

To investigate the clinical effects associated with premixed insulin (PM) and basal insulin [insulin NPH (NPH), insulin glargine (IG), insulin detemir (ID)], in insulin-naïve patients with type 2 diabetes in routine clinical care.

Nyckelord: Basal insulin, Glycosylated hemoglobin, Insulin detemir, Insulin glargine, Neutral protamine Hagedorn, Premixed insulin, Type 2 diabetesDenna post skapades 2014-05-17. Senast ändrad 2015-01-23.
CPL Pubid: 198200

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Diabetologi

Chalmers infrastruktur