CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering change from a materials planning perspective

Carl Wänström (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 80.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Materials management,Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 1982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Engineering Change in the Supply Chain


Assessing the Information Quality in the Materials Phase-in and Phase-our Process


Engineering Change from a Logistics Perspective


Examination

Datum: 2002-12-19

Ingår i serie

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik 56