CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Overstretching short DNA : single-molecule force spectroscopy studies

Niklas Bosaeus (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 9789173859332.- vi, 80 s. : ill. s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2014-05-17. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 198196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur