CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What can we learn from Swedish Quality Award? An empirical investigation of the causal relationships

Hendry Raharjo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Henrik Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Presented at the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Bali, Indonesia, January 7 – 9, 2014Denna post skapades 2014-05-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 198192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur