CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Verification of the CLIC Two-Beam Acceleration Technology in CTF3

P.K Skowronski ; A. Andersson ; J. Barranco ; B. Constance ; R. Corsini ; S. Dobert ; W. Farabolini ; E. Ikarios ; F. Tecker ; M. Jacewicz ; A. Palaia ; R. J. M. Y. Rube ; R. L. Lillestol ; Tobias Persson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
IPAC 2013: Proceedings of the 4th International Particle Accelerator Conference p. 1436-1438. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-05-16. Senast ändrad 2015-05-06.
CPL Pubid: 198180

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Beam-Based Error Identification and Correction Methods for Particle Accelerators