CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic Correction of Betatron Coupling in the LHC using Injection Oscillations

Tobias Persson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; T. Bach ; D. Jacquet ; V. Kain ; Y. I. Levinsen ; E. H. Maclean ; M. J. McAteer ; P. K. Skowronski ; R. Tomas ; G. Vanbavinckhove ; R. Miyamoto
IPAC'13 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-05-16. Senast ändrad 2014-05-16.
CPL Pubid: 198178

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Beam-Based Error Identification and Correction Methods for Particle Accelerators