CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two Beam Test Stand Experiments in the CTF3 Facility

W. Farabolini ; F. Peauger ; J. Barranco ; S. Bettoni ; B. Constance ; R. Corsini ; M. Csatari ; A. Dubrovskiy ; S. Dobert ; C. Hessler ; Tobias Persson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; G. Riddone ; P. K. Skowronski ; F. Tecker ; D. Gudkov ; A. Solodko ; M. Jacewicz ; T. Muranaka ; A. Palaia ; R. J. M. Y. Ruber ; V. G. Ziemann
IPAC'11 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-05-16.
CPL Pubid: 198175

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Beam-Based Error Identification and Correction Methods for Particle Accelerators