CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the use of design thinking in large organizations: towards a research agenda

Lisa Carlgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Ingo Rauth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Swedish design research journal (2000-964X). Vol. 1 (2014), 14, p. 47-56.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-05-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 198167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur