CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neural networks for self tuning of PI- and PID controlers

Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för installationsteknik) ; Bertil Thomas (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen)
Intelligent Systems Design and Applications (ISDA) (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: neural network, intelligent building, predictive climate controlDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 19815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)
Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur