CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slutrapport för projektet: Mätning och analys av fordonsrörelser bland potentiella tidiga köpare av elfordon

Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 6 s.
[Rapport]

För att förhindra fortsatta klimatförändringar är det nödvändigt att reducera utsläppen av klimatpåverkande gaser främst koldioxid. Sverige har antagit en målsättning att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En möjlighet att reducera utsläppen är elektrifiering av fordonsparken. Rena elbilar är dock förhållandevis dyra och har i dagsläget i de flesta fall en mycket begränsad räckvidd. Få elbilar har sålts till privatpersoner. Potentiella tidiga köpare skulle kunna vara bilpendlande tvåbilshushåll. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram ett dataunderlag för och analysera möjligheterna att ersätta en av bilarna i pendlande tvåbilshushåll med en elbil. Detta har skett genom att GPS-utrustning har varit installerade under ca 2 månader i båda bilarna till utvalda tvåbilshushåll i Göteborgsregionen. Projektet har nu bra data för rörelsemönstren (tid, position och hastighet) för bilarna i ca 65 tvåbilshushåll.

Nyckelord: hushåll, bilrörelser, GPSDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-16. Senast ändrad 2017-10-31.
CPL Pubid: 198146

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Farkostteknik
Energisystem

Chalmers infrastruktur