CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp

Jonas Anselm ; Marianne Danielsson ; Katarina Eckerberg ; Stefan Edman ; Eva Friman ; Ing-Marie Green ; Bengt Gustafsson ; Sverker Gustavsson ; Kjell Havnevik ; Pär Holmgren ; Alf Hornborg ; Hans Liljenström ; Carl Lindberg ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Carl-Henrik Robért ; Johan Rockström ; Lars Rydén ; Christer Sanne ; Semida Silveira ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Askok Swain ; Sverker Sörlin ; Anders Wijkman
Dagens Nyheter (2014)
[Artikel, övrig]

Torftig valdebatt. Dagspolitiken klarar inte att hantera ödesfrågan om klimatet, vilket oroar oss. Vi föreslår därför ett ”utsläppsmoratorium”: inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser. Principen måste kopplas till mål om exempelvis förnybar energi och grön infrastruktur, skriver 23 forskare och debattörer.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-15. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 198140

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Transport
Hållbar utveckling
Annan naturvetenskap
Fysisk planläggning
Energisystem
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur