CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

weighted least squares estimation of 4th order diffusion tensors

Mohammad Alipoor (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Andrew Mehnert (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Ylva Lilja ; Daniel Nilsson
MICCAI 2013 workshop on computational diffusion MRI (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Diffusion MRI, 4th order tensorDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-15. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 198139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinteknik
Medicinsk bildbehandling

Chalmers infrastruktur