CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive FEA of Wave Propagation Induced by High-Speed Trains

Torbjörn Ekevid (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Martin Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures, Vol. 79 (2001), 29-30, p. 2693-2704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-19.
CPL Pubid: 19812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur