CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA i ett nötskal

Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Rapport]

Översättning av Kapitel 1, LCA in a Nutshell, i Baumann, Henrikke and Tillman, Anne-Marie 2004. The Hitch Hiker's Guide to LCA. An orientation in LCA methodlogy and application, Studentlitteratur, LundDenna post skapades 2014-05-14. Senast ändrad 2016-09-11.
CPL Pubid: 198075

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur