CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spin transport and precession in graphene measured by nonlocal and three-terminal methods

André Dankert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Venkata Kamalakar Mutta (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Johan Bergsten (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 104 (2014), 19, p. 192403 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We investigate the spin transport and precession in graphene by using the Hanle effect in nonlocal and three-terminal measurement geometries. Identical spin lifetimes, spin diffusion lengths, and spin polarizations are observed in graphene devices for both techniques over a wide range of temperatures. The magnitude of the spin signals is well explained by spin transport models. These observations rules out any signal enhancements or additional scattering mechanisms at the interfaces for both geometries. This validates the applicability of both the measurement methods for graphene based spintronics devices and their reliable extractions of spin parameters.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 198050

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)