CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Producing correlated photons using superconducting circuits

Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference, (Optical Society of America, 2013) (2162-2701). (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-05-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 198004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Nanoteknik

Chalmers infrastruktur