CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct numerical simulations of near-surface turbulence - an evaluation of methods for estimating air-water gas exchange

Sam Fredriksson ; Lars Arneborg ; Håkan Nilsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Qi Zhang ; Robert Handler
Ocean Science Meeting 2014 (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-05-08. Senast ändrad 2015-12-01.
CPL Pubid: 197714

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Geofysik
Oceanografi

Chalmers infrastruktur