CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Record-high sensitivity receiver using phase sensitive fiber optical parametric amplification

Rohit Malik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Technical Digest Series: Optical Fiber Communication Conference, OFC 2014; San Francisco, CA; United States; 9 March 2014 through 13 March 2014 (2162-2701). p. Art. no. 6886736. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We demonstrate record sensitivity (55 photons/bit) for on-off keying modulation at 10 Gb/s using a phase sensitive amplifier as preamplifier. Experimental results depicting the effects of pump phase modulation on the sensitivity are reported.


Paper Th2A.54.Denna post skapades 2014-05-08. Senast ändrad 2015-10-28.
CPL Pubid: 197711

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik
Optik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optical Transmission Systems Based on Phase-Sensitive Amplifiers