CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Simulation Study of the Demand Impact on the Phase-out Performances

Carl Wänström (Institutionen för logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport) ; Per Medbo (Institutionen för logistik och transport)
The 11th Annual International EUROMA Conference - Operations Management as a Change Agent, Fontainebleau, France, 27-29 June 2004, ed. by Luk N. Van Wassenhove et al. p. 799-808. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 1977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur