CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The amino terminal extension of mammalian mitochondrial RNA polymerase ensures promoter specific transcription initiation

Viktor Posse ; Emily Hoberg ; Anke Dierckx (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Saba Shahzad ; Camilla Koolmeister ; Nils-Göran Larsson ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; B. Martin Hällberg ; Claes M Gustafsson
Nucleic Acids Research (0305-1048). Vol. 42 (2014), 6, p. 3638-3647.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-07. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 197692

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Cell- och molekylärbiologi
Medicinsk bioteknologi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluorescent Nucleobase Analogues and their use for Investigating DNA Interactions