CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization approach for the simultaneous reconstructions of the dielectric permittivity and magnetic permeability functions from limited observations

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Michael Cristofol ; Kati Niinimäki
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-05-07.
CPL Pubid: 197639

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:10