CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anpassning av materialplaneringsstrategin till in- och utfasningssituationen

Carl Wänström (Institutionen för logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport)
Produktionslogistik 2004 : effektiva flöden från leverantörer till kunder : artiklar från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Lund den 19-20 augusti 2004, ed. by Andreas Norrman p. 27-38. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: logistics, Sweden, optimization methods, production, supply, transportDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 1976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur