CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Social Construction of 'Green Building' in the Swedish Context

Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Journal of Environmental Policy & Planning Vol. 8 (2006), 1, p. 67-85.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: social construction, green building, environmental discourse, policy making, institutionalization, SwedenDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 19745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur