CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Politiker missar på nytt det centrala

Torbjörn Lundh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Svenska Dagbladet, Opinion, Brännpunkt 4 april 2014 (1101-2412). p. 6. (2014)
[Artikel, övrig]

Läraruppdraget är en mycket komplex uppgift. Fokus måste därför ligga på att 1. göra läraryrket attraktivt så att vi lockar de mest drivna studenterna att söka sig till yrket, och 2. se till de som är verksamma som lärare rustas för att fungera i den komplexa rollen.Denna post skapades 2014-04-27. Senast ändrad 2016-10-24.
CPL Pubid: 197196

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur