CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matteutbildningens framtid står och faller med lärarna

Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Skolledaren, nr 3 april 2014 3, p. 20. (2014)
[Artikel, övrig]

Skolans matematikutbildning står och faller med lärarna. Att sats på läranas kunskaper skall inte ses som en kostand utan som en invsestering som förbättrar skolans resultat. Skolledare har ansvar för att säkra lärarnas kompetens.Denna post skapades 2014-04-27. Senast ändrad 2014-04-27.
CPL Pubid: 197195

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur