CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure-activity relationship for HC-SCR over Ag/Al2O3 with cyclic and aromatic reductants

Hannes Kannisto (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Kalle Arve ; Torben Pingel (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ) ; Anders Hellman (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Kari Eränen ; Eva Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Dmitry Yu Murzin
Presented at the 23st North American Catalysis Society Meeting (23th NAM), Louisville, Kentucky, USA, June 2-7, 2013. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 197008

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group (2012-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Materialkemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur