CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silver as Storage Compound for NOx at Low Temperatures

Stefanie Tamm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Stanislava Andonova (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 144 (2014), 4, p. 674-684.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

High loaded silver/alumina (16 wt%) was found to be suitable as a temporary NOx trap under cold start, so called passive NOx storage. High amounts of NOx can be stored in the presence of H-2 on this material below 200 degrees C and released below 400 degrees C under lean conditions or under rich conditions at adsorption temperature.

Nyckelord: Ag/Al2O3, LNC, NOx storage and release, Low temperature, Pt/Ba/Al2O3, NSR, Passive NOx storage, SELECTIVE CATALYTIC-REDUCTION, IN-SITU FTIR, AG/AL2O3 CATALYST, H-2-ASSISTED SCR, HIGHER HYDROCARBONS, REACTION-MECHANISM, ALUMINA, CATALYSTS, HC-SCR, HYDROGEN, DIESELDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 196892

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Transport
Kemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur