CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rethinking engineering education - The CDIO approach, 2nd ed

Edward F Crawley ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Sören Östlund ; Doris R Brodeur ; Kristina Edström
Heidelberg : Springer Verlag, 2014. ISBN: 978-3-319-05560-2.- 311 s.
[Bok]

Nyckelord: Engineering education, CDIODen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-16. Senast ändrad 2014-12-11.
CPL Pubid: 196818

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur