CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt

Joakim Berndtsson ; Ulf Bjereld ; Karl Ydén (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
Dagens Nyheter Vol. 2014 (2014), 15 april,
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Försvarsopinion, Nato, Försvaret, SOM-undersökningenDenna post skapades 2014-04-15.
CPL Pubid: 196727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för globala studier (GU)
Statsvetenskapliga institutionen (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur