CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Walking, cycling or by car?

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Rapport]

Nyckelord: transportation, transportation mode choicesDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 19670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur