CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A holistic approach to usability

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Systems, Social and Internationalization Design Aspects of Human-Computer Interaction. Proceedings of HCI International. Vol. 2 (2001), p. 587-591.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: usability, activity theoryDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 19669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur