CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of intellectual property rights in innovation spaces: The cases of China and India

Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik ; Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Innovation Spaces in Asia: Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy / editors: Maureen McKelvey, Sharmista Bagchi-Sen p. 46-63. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-04-14. Senast ändrad 2016-03-09.
CPL Pubid: 196677

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE) (GU)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Immaterialrätt

Chalmers infrastruktur