CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Semi-Active Control Strategies in Bogie Primary Suspension System

Seyed Milad Mousavi Bideleh (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, J. Pombo, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 318 (1759-3433). (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: semi-active control, wear, bogie primary suspension, MR damperDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-14. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 196666

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Reglerteknik
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards adaptive bogie design