CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Semi-Active Control Strategies in Bogie Primary Suspension System

Seyed Milad Mousavi Bideleh (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, J. Pombo, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 318 (1759-3433). (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: semi-active control, wear, bogie primary suspension, MR damperDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-14. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 196666

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik

Ämnesområden

Transport
Reglerteknik
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards adaptive bogie design