CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaboration is not enough! What do architects and designers bring?

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Collaboration: Organising for design impact and value. Transdisciplinary Design Research Symposium 2014 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Formas 2011-75Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 196648

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Arkitektur
Design

Chalmers infrastruktur