CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concurrency Aware Shared Memory Data Structures

Yiannis Nikolakopoulos (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 148 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: data structures, concurrency, synchronization, multi-core, lock-free, iteration, consistency, data streaming, aggregationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-11.
CPL Pubid: 196641