CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Road maps of no use to some physicists

Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; P. Boni ; A. Goldman
Nature (0028-0836). Vol. 507 (2014), 7491, p. 169-169.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-04-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 196577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur