CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PCR-Based Multi-Object Tracking for Video Surveillance

L. Li ; R. Luo ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; W.-M. Huang ; Q. Tian
The 6th IEEE international workshop on visual surveillance (VS'06) (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 19648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur