CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bayesian traffic dynamics and packet loss prediction for video over IP networks

Andrew Backhouse (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Multimedia Systems Journal (1432-1882). Vol. 61 (2006), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 19645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Datatransmission

Chalmers infrastruktur