CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fibre suspension rheology: effect of concentration, aspect ratio and fibre size

Mina Djalili-Moghaddam (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Rheologica Acta Vol. 45 (2006), p. 315-320.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 19642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Materialteknik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur