CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fibre suspension rheology: effect of concentration, aspect ratio and fibre size

Mina Djalili-Moghaddam (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Rheologica Acta Vol. 45 (2006), p. 315-320.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 19642