CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing Physical Properties of a DNA- Protein Complex Using Nanofluidic Channels

Karolin Frykholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Mohammadreza Alizadehheidari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Joachim Fritzsche (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Jens Wigenius (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. Modesti ; F. Persson ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Small (1613-6810). Vol. 10 (2014), 5, p. 884-887.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-08. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 196412

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Biofysik

Chalmers infrastruktur